ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

เลขรางวัล 4 ตัว

4367

เลขท้าย 2 ตัวบน

67

เลขท้าย 2 ตัวล่าง

03

งวดวันที่เลข 3 ตัวบนเลข 2 ตัวบนเลข 2 ตัวล่าง
16 มิถุนายน 2564 622 22 86
15 มิถุนายน 2564 483 83 99
14 มิถุนายน 2564 146 46 34
13 มิถุนายน 2564 879 79 49
12 มิถุนายน 2564 283 83 55
11 มิถุนายน 2564 348 48 02
10 มิถุนายน 2564 979 79 82
09 มิถุนายน 2564 099 99 83
08 มิถุนายน 2564 266 66 43
07 มิถุนายน 2564 422 22 41
06 มิถุนายน 2564 663 63 48
05 มิถุนายน 2564 263 63 55
04 มิถุนายน 2564 930 30 24