ผลหวยอังกฤษ

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

เลขรางวัล 3 ตัว

495

เลขท้าย 2 ตัวบน

95

เลขท้าย 2 ตัวล่าง

47

งวดวันที่เลข 3 ตัวบนเลข 2 ตัวบนเลข 2 ตัวล่าง
15 มิถุนายน 2564 248 48 80
14 มิถุนายน 2564 668 68 62
11 มิถุนายน 2564 406 06 88
10 มิถุนายน 2564 818 18 17
09 มิถุนายน 2564 101 01 08
08 มิถุนายน 2564 509 09 87
07 มิถุนายน 2564 722 22 18
04 มิถุนายน 2564 904 04 69