ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

เลขรางวัล 4 ตัว

5426

เลขท้าย 2 ตัวบน

26

เลขท้าย 2 ตัวบน

54

งวดวันที่เลข 3 ตัวบนเลข 2 ตัวบนเลข 2 ตัวล่าง
10 มิถุนายน 2564 212 12 12
07 มิถุนายน 2564 057 57 90
03 มิถุนายน 2564 744 44 67