ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

เลขรางวัล 3 ตัว

367

เลขท้าย 2 ตัวบน

67

เลขท้าย 2 ตัวล่าง

66

งวดวันที่เลข 3 ตัวบนเลข 2 ตัวบนเลข 2 ตัวล่าง
16 มิถุนายน 2564 933 33 42
15 มิถุนายน 2564 375 75 85
12 มิถุนายน 2564 960 60 36
11 มิถุนายน 2564 624 24 10
10 มิถุนายน 2564 714 14 68
09 มิถุนายน 2564 982 82 42
08 มิถุนายน 2564 024 24 15
05 มิถุนายน 2564 639 39 35
04 มิถุนายน 2564 704 04 34